O nama  |  Nakladnici  |  Autori  |  Novosti  |  Kontakt  |  Registracija  |  RSS Hrvatski English Deutsch
IVAN DUKNOVIĆ I KRUGOVI NJEGOVE DJELATNOSTI = Giovanni Dalmata e le opere della sua cerchia
Knjige
 

IVAN DUKNOVIĆ I KRUGOVI NJEGOVE DJELATNOSTI = Giovanni Dalmata e le opere della sua cerchia

Šifra proizvoda: 430793
Jezik izdanja: hrvatski;talijanski
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 431
Uvez: Meki uvez
Format: 23 cm
ISBN: 978-953-163-465-6
Država: Hrvatska
Redovna cijena: 150,00 kn
Internet cijena: 142,50 kn
Uštedjeli ste: 7,50 kn

Opis Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 27 rujna - 28. rujna 2010.


Raspored izlaganja na Međunarodnom znanstvenom skupu Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti; str. 9
Igor Fisković: Iznova o životnom putu i umjetničkom profilu Ivana Duknovića / A New Perspective on the Life Journey and Artist Profile of Ivan Duknović; str. 13
Marko Špikić: Duknovićevi rimski počeci. Kulturni i historijski kontekst za formaciju umjetnika / Duknović’s Roman Beginnings. Cultural and Historical Context for the Artist’s Formative Years; str. 57
Francesco Negri Arnoldi: Giovanni Dalmata a Roma / Ivan Duknović u Rimu; str. 75
Romano Cordella: Giovanni Dalmata e l’altare della »Madonna della Palla«, a Norcia (Umbria). Il documento del 1469 / Ivan Duknović i oltar »Madonna della pala« u Norciji (Umbria). Dokument iz 1469.; str. 97
Radoslav Bužančić: Ivan Duknović i portal palače Cipiko u Trogiru. Koriolanov dubrovački san / Ivan Duknović and the Portal of the Cipiko Palace in Trogir. Koriolan’s Dream of Dubrovnik; str. 111
Ivo Babić: Palača Lucić u Trogiru i Ivan Duknović / The Lucić Palace in Trogir and Ivan Duknović; str. 131
Ana Plosnić Škarić: Arhitektonska plastika Male palače Cipiko u kontekstu novih arhivskih spoznaja / The Architectural Plastics of the Small Cippico Palace in the Context of New Archival Discoveries; str. 147
Danka Radić: Pokušaj atribucije Ivanu Duknoviću s heraldičkog aspekta / An Attempt to Properly Attribute Ivan Duknović’s Work from a Heraldic Aspect; str. 171
Lorenzo Finocchi Ghersi: On the Venetian misfortune of Giovanni Dalmata: a hypothesis on the façade decoration of the Scuola Grande di San Marco / O venecijanskim nevoljama Ivana Dukovića: hipoteza o ukrašavanju fasade Scuola Grande di San Marco; str. 197
Francesco Caglioti: Ivan Duknović u Veneciji: oltar za Bratovštinu sv. Marka (Scuola Grande di San Marco) / Giovanni Dalmata in Venice: an Altar for the Confraternity Scuola Grande di San Marco; str. 217
Péter Farbaky: Ivan Duknović - Giovanni Dalmata: the »Hofkünstler« of Matthias Corvinus, King of Hungary / Ivan Duknović - Giovanni Dalmata: »Hofkünstler« Matije Korvina, kralja Mađarske; str. 243
Jadranka Neralić: Odnos trogirskog klera s papinskom kurijom u vrijeme Ivana Duknovića / Le relazioni del clero di Trogir con la curia romana al tempo di Giovanni Dalmata (Ivan Duknović); str. 257
Predrag Marković: Kipari Jurjeva kruga - problemi i prijedlozi / Juraj’s Circle of Sculptors - Problems and Proposals; str. 287
Marijan Bradanović: Prinosi katalogu renesansne skulpture sjevernoga Jadrana / Contributions to the Catalogue of Renaissance Sculpture from the Northern Adriatic; str. 327
Ivana Prijatelj Pavičić: Prikazi alegorija kreposti i mana na minijaturama u kodeksu Bucchia (1466.): usporedna analiza s prikazima u skulpturi druge polovice 15. st. / Le raffigurazioni delle virtù e dei peccati nelle miniature del Codice Bucchia (1466.): analisi comparativa delle raffigurazioni nella scultura del secondo Quattrocento; str. 353
Maria Giulia Aurigemma: Giovanni Dalmata and Dalmatia in the Journeys and Writings of Adolfo Venturi / Ivan Duknović u talijanskoj kritici s početka 20. stoljeća te u studijama o rimskom quattrocentu; str. 395
Kazalo osobnih imena; str. 373
Kazalo geografskih pojmova; str. 417

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije povijest i teorija umjetnosti
Potražite nas na Facebook-u