IZAZOVI UČENJA STRANOGA JEZIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Knjige
 

IZAZOVI UČENJA STRANOGA JEZIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Šifra proizvoda: 432844
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 503
Uvez: Meki uvez
Format: 24 cm
ISBN: 978-953-355-285-9
Izdavač: NAKLADA LJEVAK
Država: Hrvatska
Internet cijena: 179,00 kn

Opis „Knjiga je namijenjena akademskim čitateljima iz područja filologije i to prije svega nastavnicima stranih jezika, ali može biti zanimljiva i drugim stručnjacima koji se interdisciplinarno bave učenjem stranih jezika kao što su npr. lingvisti, psiholozi, logopedi i pedagozi. Dakako, ona će biti i dobar udžbenik za studente odgovarajućih studijskih grupa. Može se pretpostaviti da je krug potencijalnih čitatelja vrlo velik te da će knjiga biti svima njima korisno i informativno štivo. Teorijski su prilozi pisani odgovarajućim znanstvenim diskursom, a praktični prikazi upotrebljavaju jasne metodičke upute i primjere, bilo verbalne, bilo slikovne. Dakle, knjiga je pisana tako da je diskurs prilagođen i znanstvenicima i nastavnicima praktičarima, ali ona može biti nastavni priručnik za metodičke kolegije za studente, buduće nastavnike stranih jezika, tijekom studija na neofilološkim nastavničkim smjerovima. Uz svaki prilog navodi se popis korištene literature što je korisna informacija za čitatelja jer on može potražiti i konzultirati se s izvornicima, a, osim toga, popis dodatne literature omogućuje zainteresiranim čitateljima podrobnije informiranje o temi koja se u pojedinom prilogu obrađuje. Konačno, valja reći da knjiga Yvonne Vrhovac i suradnica Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi predstavlja vrijedno izvorno znanstveno djelo kojim se promiče nastava stranih jezika u ranom uzrastu u skladu s općim europskim nastojanjima te će sigurno imati velik broj čitatelja među znanstvenicima kao izvorno znanstveno djelo, među nastavnicima stranih jezika kao glotodidaktički priručnik i među studentima kao sveučilišni udžbenik.“
prof. emeritus dr. sc. Damir Horga
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


„Ovo je djelo, kao rezultat suradnje teoretičara glotodidaktičara i praktičara u nastavi stranoga jezika od prvog do osmog razreda osnovne škole, vrijedan doprinos razumijevanju, organizaciji, realizaciji i unapređenju nastavnoga procesa u osnovnoj školi. Knjiga donosi fundamentalne i recentne teorijske spoznaje o prirodi učenja i poučavanja stranoga jezika s posebnim obzirom na nastavu stranoga jezika u osnovnoj školi, opis načela i postupaka u suvremenoj nastavi stranoga jezika i primjere primjene tih načela i postupaka u nastavnoj praksi. Ova knjiga značajno obogaćuje literaturu iz područja glotodidaktike na hrvatskom jeziku, a svojom koncepcijom zasigurno će postati nezaobilazno štivo nastavnicima stranih jezika u osnovnoj školi.“
prof. dr. sc. Sanja Čurković Kalebić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu


„Knjiga Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi koju je uredila prof. dr. Yvonne Vrhovac impresivno je i opsežno djelo koje se odnosi na učenje i poučavanje stranih jezika u hrvatskim osnovnim školama. Knjiga je izvorna znanstveno-stručna monografija napisana na hrvatskom jeziku. Njezina je prednost ta što donosi znanstvene i stručne priloge iz metodičke perspektive. Dakle, ciljna su skupina monografije i znanstvenici i učitelji praktičari. Povezivanje teorije s praksom glavna je odlika monografije jer će u njoj svaki čitatelj moći naći teorijsku podlogu i sasvim praktične primjere upotrebljive za rad u razredu. Monografija nudi presjek tema koje su relevantne za poučavanje jezika u osnovnoj školi, od najranijeg razdoblja do kraja osnovne škole. Kao takva privući će i mlade učitelje bez većeg iskustva kojima će služiti za produbljivanje znanja i kao nadahnuće za konkretan rad u razredu - naravno, korisna je i za one iskusnije koji budu htjeli nadograditi i osvježiti svoje znanje. Akademskom će čitatelju tako služiti kao nadahnuće za daljnje istraživanje i produbljivanje opisanih tema.“
doc. dr. sc. Meta Lah
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije filologija/lingvistika
Potražite nas na Facebook-u