MODELIRANJE ŽIČANIH ANTENA PRIMJENOM RAČUNALA
Knjige
 

MODELIRANJE ŽIČANIH ANTENA PRIMJENOM RAČUNALA

Šifra proizvoda: 416014
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2009
Broj stranica: 268
Uvez: Meki uvez
Format: 24 cm
ISBN: 978-953-6970-55-1
Izdavač: KIGEN
Država: Hrvatska
Internet cijena: 294,00 kn

Opis Modeliranje zračenja i raspršenja nizova sastavljenih od ravnih tankih žica predstavlja izuzetno
važno područje istraživanja u elektromagnetizmu u zadnjih stotinjak godina, ne samo u teoriji i primjeni žičanih antena, već i u brojnim primjenama u elektromagnetskoj kompatibilnosti.
Modeliranje zračenja i raspršenja nizova sastavljenih od ravnih tankih žica predstavlja izuzetno važno područje istraživanja u elektromagnetizmu u zadnjih stotinjak godina, ne samo u teoriji i primjeni žičanih antena, već i u brojnim primjenama u elektromagnetskoj kompatibilnosti.
Knjiga je prvenstveno koncipirana kao cjeloviti priručnik za korisnički orijentiran programski sustav, naziva koji se lako pamti: SuzANA (Sustav za analizu nizova antena), namijenjen za analizu žičanih zračećih struktura. SuzANA se temelji na posebnoj inačici Galerkin-Bubnovljeve indirektne metode rubnih elemenata (eng. Galerkin Bubnov Indirect Boundary Element Method GB-IBEM) u frekvencijskom i vremenskom području, koju je izvorno razvio prof. Dragan Poljak za jednostavne geometrije (jedna ravna žica, antena u obliku petlje, dvije žičane antene u nehomogenoj sredini).
Timski rad D. Poljaka, V. Dorića i S. Antonijevića rezultirao je proširenjem metode na antenske nizove.
Prvi je YABEAS (Yagi Uda Antenna Boundary Element Analysis System), korisnički orijentiran kod za analizu Yagi-Uda antenskih nizova u frekvencijskom području u slobodnom prostoru.
Drugi softverski paket bio je TAWS (Transient Analysis of Wire Structures), a služio je za analizu spregnutih žica u vremenskom području iznad dielektričnog polu prostora. Treći je softverski paket
TWiNS (Thin Wire Numerical Solver). TWiNS se sastoji od analize antenskih nizova u frekvenciji i vremenu uz ograničenja na žice koje leže u istoj ravnini.
SuzANA je do sada najcjelovitiji paket za analizu žičanih struktura u frekvencijskom i vremenskom području koji su trojica autora razvila, a koji između ostalog uključuje analizu Yagiantenskih nizova, logaritamsko-periodskih nizova dipola, ukopanih antena. Osim analize antena, ovaj paket može se rabiti i za analizu nadzemnih i podzemnih linija i kabela.
Autori se nadaju da će budućim korisnicima knjiga i softver pomoći u edukacijskom, istraživačkom i praktičnom smislu u rješavanju problema vezanih za antene i elektromagnetsku kompatibilnost.

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije elektrotehnika
Potražite nas na Facebook-u