MODERNO KIPARSTVO OTOKA HVARA
Knjige
 

MODERNO KIPARSTVO OTOKA HVARA

Šifra proizvoda: 427593
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 181
Uvez: Meki uvez
Format: 28 cm
ISBN: 978-953-331-096-1
Država: Hrvatska
Internet cijena: 130,00 kn

Opis U suizdanju Sveučilišta u Zadru i Muzeja Staroga Grada, a u okviru novopokrenute Biblioteke Zephyrus Odjela za povijest umjetnosti, objavljena je monografija Moderno kiparstvo otoka Hvara autora Vinka Srhoja. Djelo razmatra opuse kipara porijeklom i životom vezanih za otok Hvar u vremenu od kraja 19. stoljeća do današnjih dana. Izborom dvanaestorice hvarskih kipara ističe se da njihovi opusi u najvećem broju slučajeva nisu ostali vezani za uži zavičaj, već ih je njihova vrijednost učinila dijelom nacionalnoga kiparskog krajobraza. Ili riječima recenzenta akademika Tonka Maroevića: „(…) čini se da se ni u kojoj drugoj sredini nije pojavio takav slučaj, da bi se na temelju nevelikog broja uzoraka mogli izvući zaključci pertinentni za čitavu hrvatsku modernu i suvremenu umjetnost.“ Do sada je o hvarskim kiparima pisano uglavnom u novinama, periodikama i katalozima izložbi, ali uz neke pionirske pokušaje objedinjavanja i definiranja fenomena otočnog kiparstva, primjerice onaj Grge Gamulina, ili putujuće izložbe Četiri kipara otoka Hvara, 2001. - 2003. (Stari Grad, Split, Zadar, Szentendre, Beč), nije bilo vidljivijih pokušaja da se tom fenomenu da sintezni znanstveni okvir.

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije primijenjena umjetnost
Potražite nas na Facebook-u