O nama  |  Nakladnici  |  Autori  |  Novosti  |  Kontakt  |  Registracija  |  RSS Hrvatski English Deutsch
MOJ VRT - MOJ PONOS: cjelovit priručnik hrvatske vrtlarske tradicije
Knjige
 

MOJ VRT - MOJ PONOS: cjelovit priručnik hrvatske vrtlarske tradicije

Šifra proizvoda: 309178
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2004
Broj stranica: 403
Uvez: Meki uvez
Format: 22 cm
ISBN: 953-212-121-8
Izdavač: GOLDEN MARKETING
Država: Hrvatska
Internet cijena: 168,00 kn

Opis Riječ je o je­din­st­ve­nom vr­tlar­skom pri­ruč­ni­ku koji nas ri­je­čju i sli­kom vodi kroz os­no­ve vr­tlar­skog umi­je­ća - od pri­prem­nih ra­do­va na zem­lji, preko sad­nje, uz­go­ja i za­šti­te bi­lja­ka, sve do nji­ho­va odr­ža­va­nja. Autor, i sam stra­st­ve­ni vr­tlar, daje pre­gr­št ko­ri­snih sa­vje­ta i uputa kako bi i vaš vrt po­stao ugod­nim mje­stom za dru­že­nje, odmor ili hobi. Knji­ga je bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na, a naj­ve­ća joj je pre­dnost su­stav­na kom­po­zi­ci­ja tek­sta koja omo­gu­ću­je nje­zi­no ko­ri­šte­nje u prak­tič­nom radu.

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije vrt
Potražite nas na Facebook-u