O nama  |  Nakladnici  |  Autori  |  Novosti  |  Kontakt  |  Registracija  |  RSS Hrvatski English Deutsch
NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI U HRVATSKOM STIHU
Knjige
 

NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI U HRVATSKOM STIHU

Šifra proizvoda: 240301
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 716
Uvez: Tvrdi uvez
Format: 25 cm
ISBN: 978-953-278-235-6
Država: Hrvatska
Internet cijena: 210,00 kn

Opis Društvo hrvatskih književnika povodom 450. obljetnice Sigetske bitke i junačke pogibije Nikole Šubića Zrinskoga objavljuje knjigu Nikola Šubić Zrinski u hrvatskom stihu, pregled hrvatskoga lirskog i epskog pjesništva te drame u stihu, dakle svih stihovanih autorskih djela koja je od prvoga spjeva Vazetje Sigeta grada Brne Karnarutića iz 1584. do pjesme Nagrada od zlata Krste Špoljara iz 1957. iznjedrio hrvatski pjesnički genij. Priređivači su, osim autorskih djela, izabrali i tri usmene narodne pjesme kao uzorne primjere hrvatskoga usmenog pjesništva.U prvom dijelu knjige kronološkim slijedom uvršteni su autori pjesama, spjevova i drama; neki su spjevovi zbog svoje veličine skraćeni te doneseni u odlomcima i dijelovima, a poglavito se to odnosi na one koji su već više puta tiskani, dok su neki, manje poznati, objavljeni u cijelosti ili u pretežnom dijelu. Posebice želimo napomenuti da je iz spjeva Petra Zrinskoga Adrijanskoga mora sirena ili Obsida sigecka izabrano samo nekoliko odlomaka dvaju pjevanja i epilog jer cjelovito izdanje toga spjeva s kritičkim komentarima objavljuje istim povodom Matica hrvatska. Tekstovi istoga autora svrstani su abecednim redom, a za svako djelo naznačeno je odakle je preuzeto.Nastojali smo prikupiti sve relevantne tekstove, ali dopuštamo mogućnost da nam je, osobito što se pjesama tiče, mogla promaknuti koja pjesma ili koji autor. No uzdamo se da to nimalo ne će umanjiti cjelovitost slike o književnoj recepciji Nikole Šubića Zrinskog i Sigetske bitke.Tekstovi u ovoj knjizi pripadaju različitim razdobljima hrvatske književnosti i u svoje su vrijeme ostvareni različitim pismima, slovopisima i pravopisima. Za ovu svečanu prigodu nastojali smo ih prirediti tako da suvremenom čitatelju što više smanjimo teškoće u čitanju i razumijevanju. Naše temeljno polazište u prijenosu tekstova bilo je da u autorov jezik ne zadiremo, ali da slovopis i pravopis prilagodimo navikama suvremenoga čitatelja. Smatramo da je to posve prihvatljiv postupak za izdanje koje nije i ne želi biti kritičko, nego je namijenjeno najširim čitalačkim krugovima. Problemi re eksa jata, koje možemo pročitati (i)jekavski, ikavski i ekavski, i popratnih vokala uz slogotvorno r (sarsi, pervi, parvi) svakako su predstavljali znatne teškoće, no vjerujemo da naša rješenja, možda kadšto i pogrješna ili nedosljedna, ne će utjecati na sadržaj ni na kakvoću djela. U starijim tekstovima veći je broj riječi koje današnji čitatelj, bez posebn lološke naobrazbe, ne može razumjeti. To su kadšto hrvatske riječi koje se više ne rabe, a još češće tuđice, osobito turcizmi. Stoga smo ih nastojali protumačiti, kao i one hrvatske riječi koje nisu postale standardne, a pripadaju čakavskom i kajkavskom idiomu. Ocijenili smo isto tako da teškoće mogu stvoriti nepoznata ili manje poznata osobna, povijesna i zemljopisna imena pa smo i njih protumačili. Umjesto uobičajenoga rječnika na kraju knjige, smatrali smo boljim rješenjem ponuditi tumačenja manje poznatih riječi i izraza iza svake pjesme i svakoga dijela spjeva, i to ne u nominativu nitivu, nego u zatečenu obliku. To će, vjerujemo, više pomoći u razumijevanju tekstova. Znajući da će malo tko uzeti ovu knjigu i čitati je od korica do korica, neke riječi tumače se vrlo često. Vrlo rijetko nismo tumačili riječi: bili su to oni primjeri kada nismo bili sigurni koje je značenje autor htio posredovati jer je riječ višeznačna, a kontekst ne pomaže u određivanju pravoga značenja.Svjesni smo da naš posao nije lišen određenih nedostataka, ali vjerujemo da će i po izboru, i po sadržaju, i po estetskim dometima, i po povijesno-kulturološkom značenju posredovati temeljna znanja o recepciji Nikole Šubića Zrinskoga i Sigetske bitke u različitim povijesnim razdobljima hrvatske književnosti i povijesti. Vjerujemo također da će mnogi stihovi koje ova knjiga sabire biti užitak svima koji će ih čitati; nadamo se da će isti biti i osjećaji zadovoljstva, radosti i ponosa s kojima smo radili i sretno dovršili svoj posao.Zahvaljujemo svima koji su nam na bilo koji način pomogli, u prvome redu akademiku Stjepanu Damjanoviću, zatim gospođama Zdenki Petric i Kristini Ferenčini te likovnoj urednici Ireni Lenard. Zahvaljujemo i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i Gradu Zagrebu, ko nancijski poduprli. Bez njihove potpore ove i ovakve knjige sigurno ne bi bilo.Društvo hrvatskih književnika objavom ove knjige daje svoj skromni doprinos obilježavanju 450. obljetnice herojske pogibije Nikole Šubića Zrinskoga i sigetskih branitelja, koja je odjeknula cijelom tadašnjom Europom, a hrvatskomu narodu ostala trajnim uzornim činom domoljublja i borbe za vlastitu slobodu i dostojanstvo.

Priređivači

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije književne antologije
Potražite nas na Facebook-u