OVISNOSTI: prevencija, liječenje i oporavak
Knjige
 

OVISNOSTI: prevencija, liječenje i oporavak

Šifra proizvoda: 431277
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 235
Uvez: Tvrdi uvez
Format: 25 cm
ISBN: 978-953-031598-3
Izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA
Država: Hrvatska
Internet cijena: 199,00 kn

Opis Ovisnosti - Prevencija, liječenje i oporavak sveučilišni je udžbenik koji po prvi put cjelovito i objedinjeno piše o svim ovisnostima te prikazuje modele tretmana ovisnosti razvijene u našoj zemlji i primjerene našoj populaciji.

Svrha je ovog udžbenika da studentu pruži osnovna znanja s područja bolesti ovisnosti, poremećaja i problema povezanih s uporabom psihoaktivnih tvari, da ga upozna s osnovnim farmakoterapijskim, psihoterapijskim i socioterapijskim postupcima, da ga upozna, a dijelom i osposobi za preventivni rad na području ovisnosti, mjere rane dijagnostike bolesti ovisnosti, ranih i kratkih intervencija, motivacijskih intervjua, za rad u multidiscilinarnom timu te upozna s važnošću i mjerama rehabilitacije. Udžbenik je podijeljen u pet osnovnih poglavlja.
• Prvo poglavlje daje općeniti prikaz problema ovisnosti, kratak povijesni prikaz razvoja fenomenologije ovisnosti u svijetu i u nas, prikazuje aktualne klasifikacijske sustave, predočuje osnovne psihoterapijske i socioterapijske metode rada, naglašava važnost okruženja pojedinca, psihosocijalni i obiteljski kontekst ovisnika te potrebu stvaranja dugotrajnog, sveobuhvatnog, multidisciplinarnog pristupa liječenju.
• Drugo poglavlje obrađuje problematiku alkoholom uzrokovanih problema i poremećaja, epidemiologiju, etiologiju, prevalenciju i liječenje, opisuje nastanak i razvoj „Zagrebačke alkohološke škole”
• Treće poglavlje obrađuje probleme i poremećaje povezane sa psihoaktivnim tvarima, njihovu etiologiju, važnost za društvo, epidemiologiju i podjelu. Daje se detaljan prikaz nastanka i razvoja sustava liječenja u RH, prikazuje se supstitucijska terapija, njezino značenje i mjesto, metode smanjenja štete, važnost terapijskih zajednica, problematizira se pitanje odustajanja od dugoročnije rehabilitacije.
• U četvrtom i petom poglavlju prikazane su tzv. nove, nekemijske ovisnosti - patološko kockanje, ovisnost o računalnim igrama, sadržajima na internetu.

Udžbenik je za studente četiriju fakulteta na kojima je autor predavač s temom ovisnosti (Stomatološki fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zdravstveno veleučilište, Kineziološki fakultet), te priručnik za liječnike i specijaliste. Osim toga, knjiga je temeljna literatura za stručne seminare za djelatnike „pomagačkih profesija”, koji se u svom radu susreću s problemom ovisnosti (socijalni radnici, medicinske sestre, psiholozi, učitelji, nastavnici...).

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije medicinske znanosti/biomedicina/zdravstvo
Potražite nas na Facebook-u