POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Knjige
 

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Šifra proizvoda: 432142
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 139
Uvez: Meki uvez
Format: 24 cm
ISBN: 978-953-8119-42-2
Izdavač: NOVI INFORMATOR
Država: Hrvatska
Internet cijena: 120,00 kn

Opis • Zakon o porezu na promet nekretnina
(Nar. nov., br. 115/16, 106/18)
• Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina
(Nar. nov., br. 1/17)
• sudska praksa i mišljenja Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske

Zakon o porezu na promet nekretnina (u nastavku teksta: ZPPN) jedan je od propisa donesen u sklopu porezne reforme. Stupio je snagu 1. siječnja 2017., objavljen je u Narodnim novinama, broj 115/16, a njegova izmjena u broju 106/18, stupila je na snagu 1. siječnja 2019. Novi ZPPN nije znatno mijenjao pravila oporezivanja prometa nekretnina, već je njegov cilj fiskalno i administrativno rasterećenje poreznih obveznika. U tom kontekstu, ZPPN je donio nižu stopu poreza na promet nekretnina u odnosu na raniji ZPPN, prvo 4 %, pa posljednjom izmjenom 3 %, ali je i ukinuo pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za prvu nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje. Uz to, bitna novina je administrativno rasterećenje poreznih obveznika, pa tako porezni obveznik više ne mora prijavljivati nastanak porezne obveze ako je ispravu o stjecanju nekretnine ovjerio javni bilježnik, sud ili drugo javnopravno tijelo (u suprotnom mora). Također, određeno je da prihod od poreza na promet nekretnina u cijelosti postaje prihod jedinice lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi, dok je prije bilo propisano da 80 % prihoda od poreza na promet nekretnina pripada općinama i gradovima, a 20 % državi. Nadalje, u sklopu porezne reforme, a s ciljem uređivanja oblika i sadržaja obrasca Prijave prometa nekretnina te načina njegova podnošenja, ali i uspostave i održavanja Evidencije prometa nekretnina
te načina korištenja podataka, donesen je i Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (u nastavku teksta: Pravilnik), koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 1/17 i stupio je na snagu 3. siječnja 2017. S obzirom na važnost i učestalost problematike oporezivanja prometa nekretnina, priredili smo ovaj priručnik za korištenje u svakodnevnoj praksi, s namjerom da pomognemo poreznim obveznicima oko razumijevanja njihovih prava i obveza. Sadržaj priručnika oblikovali smo tako da, uz kraći prikaz bitnih odredaba ZPPN-a i pojašnjen postupak Prijave prometa nekretnina, sadržava i sam tekst ZPPN-a te Pravilnika, ali i obrasce koji su njegov sastavni dio.
Posebno ističemo da smo ispod pojedinih odredaba ZPPN-a integrirali sudsku praksu za koju smatramo da je i danas primjenjiva, jer je novi ZPPN preuzeo veći dio odredaba prije važećeg ZPPN-a. Uvažavajući tu činjenicu, na kraju priručnika dana su mišljenja Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske, od kojih neka datiraju prije stupanja na snagu ZPPN-a, ali su aktualna i primjenjiva i danas. Osim toga, u priručniku su naznačene i poveznice između odredaba ZPPN-a i odredaba Pravilnika koje se odnose na Prijavu prometa nekretnina i Evidenciju prometa nekretnina. Stoga vjerujemo da će ovakav cjelovit pristup i obogaćen sadržaj ovog poreznog priručnika biti pomoć svima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s ZPPN-om.

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije pravo i zakoni
Potražite nas na Facebook-u