O nama  |  Nakladnici  |  Autori  |  Novosti  |  Kontakt  |  Registracija  |  RSS Hrvatski English Deutsch
PSIHIJATRIJSKA VJEŠTAČENJA POVREDE DUŠEVNOG INTEGRITETA KAO OBLIKA NEIMOVINSKE ŠTETE (2. izd.)
Knjige
 

PSIHIJATRIJSKA VJEŠTAČENJA POVREDE DUŠEVNOG INTEGRITETA KAO OBLIKA NEIMOVINSKE ŠTETE (2. izd.)

Šifra proizvoda: 419735
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 136
Uvez: Meki uvez
Format: 24 cm
ISBN: 978-953-234-151-5
Izdavač: NARODNE NOVINE
Država: Hrvatska
Internet cijena: 162,00 kn

Opis PREDGOVOR RECENZENTA DRUGOM IZDANJU
Sažeto izražena ocjena II . izdanja svodi se na konstataciju da je riječ o dopunskoj argumentaciji u potpori uvjerljivosti izbora autorova modela kvantifikacije neimovinske š tete zbog povrede prava osobnosti na du š evno zdravlje . Dosljedan komparativnom metodološkom načelu, autor je broju od pet stranih i jednog hrvatskog modela iz I. izdanja, dodao i kritički analizirao još devet suvremenih stranih modela. Posebna pozornost posvećena je analizi i kritici tzv. “Europskih indikativnih tablica za ocjenu povrede fizičkog i psihičkog integriteta” (udruženja CEREDOC) i prijedloga “Hrvatskih orijentacijskih medicinskih tablica za procjenu oštećenja tjelesnog i/ili duševnog zdravlja” iz 2010. koji je izrađen po njihovu uzoru. Objema tablicama, “europskim” i hrvatskim, autor u bitnom zamjera stručno neutemeljen diskriminacijski odnos prema psihijatrijskom dijelu u kojem se za težinu fizičkih oštećenja predviđa raspon od 0 do 100%, a za težinu psihičkih oštećenja samo od 0 do 20%. S pravom smatra da pravilna primjena Zakona o obveznim odnosima iz 2005. zahtijeva da težina povrede prava osobnosti na duševno zdravlje, kao i težina povrede svakog drugog prava osobnosti, mora biti iskazana u rasponu od 0 do 100%. Jedino u tako postavljenom rasponu ocijenjena težina povrede duševnog zdravlja, od posve neznatne do najveće moguće, može biti valjana podloga sudu za odmjeravanje visine pravične novčane naknade.
Uspoređujući svoj model s modelom iz “europskih” i prijedloga hrvatskih tablica, nalazi i značajnu razliku u pristupu. Dok se u prvima povreda psihičkog integriteta kauzalno veže isključivo za tjelesne ozljede (što ne čudi jer su nastali nastojanjem osiguravajućih društava da dobiju referentne tablice za osiguranje osoba za štete u prometu) autorova tablica namijenjena je ocjeni težine povrede psihičkog integriteta bez obzira na etiologiju njegove povrede. Notorno je da povreda prava osobnosti na duševno zdravlje može nastati, ne samo povredom tjelesnog zdravlja, tjelesnom ozljedom, nego i povredom ugleda, časti, dostojanstva, privatnosti, kao i nekih drugih prava osobnosti.
Ocijenivši nepomirljivim svoj izbor modela sa predloženim hrvatskim indikativnim tablicama, autor se distancirao od rada na takvu prijedlogu i podastire stručnoj javnosti, medicinskoj i pravničkoj, u prvom redu psihijatrima i pravosuđu, širu lepezu u svijetu prakticiranih modela kvantifikacije neimovinske štete, ne samo kao osnovu za evaluaciju njegova modela (varijacija švicarskog modela), nego i kao nužnu pretpostavku za dobar izbor i izgradnju hrvatskog modela primjerenog objektivnoj koncepciji neimovinske štete važećeg Zakona o obveznim odnosima.

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije pravo i zakoni
Potražite nas na Facebook-u