O nama  |  Nakladnici  |  Autori  |  Novosti  |  Kontakt  |  Registracija  |  RSS Hrvatski English Deutsch
Knjige
 

TEORIJA BROJEVA

Šifra proizvoda: 433521
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 600
Uvez: Tvrdi uvez
Format: 25 cm
ISBN: 9789530308947
Izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA
Država: Hrvatska
Internet cijena: 189,00 kn

Opis Teorija brojeva u koju čitatelja uvodi ovaj udžbenik je jedna od najstarijih i središnjih grana matematike. To je ujedno najproučavanija grana matematike iz koje su proizašli mnogi najpoznatiji matematički problemi i rezultati kao što je posljednji Fermatov teorem. Zbog toga je ona neizostavan predmet na gotovo svim sveučilišnim programima iz matematike.

Ovo djelo u potpunosti pokriva sadržaj kolegija Teorija brojeva i Elementarna teorija brojeva koji se predaju na preddiplomskim studijima Matematičkog odsjeka Prirodnoslovno matematičkog fakultata u Zagrebu kao i kolegija Diofantske jednadžbe i Diofantske aproksimacije i primjene koji su se predavali na Zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju matematike (Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu) i metodički im je u potpunosti prilagođeno.

Djelo je u skladu sa znanstvenim i stručnim spoznajama: precizno, jasno i pregledno (i sadržajno i jezično) govori o velikom broju (klasičnih i modernih) tema iz teorije brojeva. Autor se koristio odgovarajućom literaturom - popis literature sadrži 277 referenci. Terminologija je uskađena s postojećom praksom. Budući da je riječ o udžbeniku, nije riječ o izvornom djelu (teme se protežu od antike do današnjih dana), ali je odabir tema kao i način na koji su one obrađene originalan.
Pored toga daje ozbiljan i detaljan prikaz rezultata iz teorije brojeva (diofantske aproksimacije, eliptičke krivulje) koji su važni za primjene u kriptografiji, što je izdvaja iz većine postojećih udžbenika iz teorije brojeva. Originalnost knjige se ogleda i u izboru nekoliko specijalnih tema kojima se autor bavi, a koje do sada nisu sustavno obrađene u knjigama. To se posebno odnosi na temu diofantskih m-torki i njihove veze s eliptičkim krivuljama, što je tema na kojoj aktivno radi veći broj međunarodnih znanstvenika. O tome svjedoči i popis od trenutno 442 naslova na popisu relevantne literature iz tog područja.

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije matematika
Potražite nas na Facebook-u