O nama  |  Nakladnici  |  Autori  |  Novosti  |  Kontakt  |  Registracija  |  RSS Hrvatski English Deutsch
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOJ SLUŽBI: paradoksi, procesi i problemi
Knjige
 

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOJ SLUŽBI: paradoksi, procesi i problemi

Šifra proizvoda: 248517
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 538
Uvez: Meki uvez
Format: 23 cm
ISBN: 978-953-246-180-0
Izdavač: MATE
Država: Hrvatska
Internet cijena: 472,50 kn

Opis Postoje dva pitanja koja c´e gotovo svatko postaviti: „Zasˇto je upravljanje ljudima toliko tesˇko?" i „Zasˇto ljudi toliko mrze upravu?". Odgovori na oba ova pitanja ukljucˇuju paradokse - naizgled nekompatibilne zamisli i prakse koje se moraju djelotvorno primijeniti kako bi zajedno mogle dobro funkcionirati u organizacijama. Dobro funkcioniranje ovdje znacˇi da moraju biti, u jednu ruku, ucˇinkovite i djelotvorne u postizanju zˇeljenih ciljeva, a s druge strane, one moraju biti ono cˇemu ljudi tezˇe. Ova knjiga, napisana za sadasˇnje i buduc´e javne rukovoditelje, a i kadrovske tehnicˇare, naglasˇava paradokse u upravljanju ljudskim potencijalima i poziva vas da sudjelujete u potrazi za nacˇinima poboljsˇanja radnog zˇivota u organizacijama. Dok s jedne strane upravljanje ljudskim potencijalima mozˇe pocˇeti upuc´ivanjem na probleme na radnom mjestu, koji su bili predmet gorke kritike tijekom proteklog stoljec´a te tema novinskog stripa „Dilbert" u danasˇnje doba, svrha je ovdje u konacˇnici pronac´i nacˇine na koje se zˇivot zaposlenika mozˇe poboljsˇati, uz istodobno unapređenje rada javnih institucija kao cjeline.

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije popularna ekonomija
Potražite nas na Facebook-u