LAŽNI PRIJATELJI: s Rječnikom hrvatsko-ruskih lažnih prijatelja
Bücher
 

LAŽNI PRIJATELJI: s Rječnikom hrvatsko-ruskih lažnih prijatelja

Artikelnummer: 428362
Sprache: hrvatski
Jahr: 2016
Seiten: 441
Deckel: Meki uvez
Grösse: 22 cm
ISBN: 978-953-7967-52-9
Land: Hrvatska
Regulärpreis: 130,00 kn
Internetpreis: 117,00 kn
Sie sparen: 13,00 kn

Beschreibung U ovoj knjizi nastojalo se na što sustavniji i obuhvatniji način prikazati, opisati i analizirati lažne prijatelje (izvorno francuski faux amis, ruski ложные друзья, engleski false friends). Pritom su u obzir uzeti mnogobrojni aspekti njihova promišljanja, definiranja i raščlambe, a zatim je primjenom znanstveno ovjerenih metoda iz množine shvaćanja pojma lažnih prijatelja derivirano ono što se za nj smatra sržnim te je razvijen vlastiti teorijski sustav o tome jezičnom fenomenu. Znanstveni je interes u ovome djelu usmjeren na lažne prijatelje između hrvatskoga i ruskoga jezika, što je i nužno, jer su oni činjenica kontrastivne lingvistike i mogu se proučavati samo poredbeno - između dvaju jezika ili među više njih. Osim toga, pozornost je posvećena i njihovoj leksikografskoj obradi te izboru što primjerenijega oblika rječničkoga članka za Rječnik hrvatsko-ruskih lažnih prijatelja, koji se nalazi na kraju knjige.
Lažni su prijatelji parovi leksema iz dvaju jezika, oblikom jednaki ili slični, a značenjski različiti (npr. hrv. bajka ‘kratka priča nestvarnih likova i fantastična sadržaja’ ~ rus. байка ‘meka vunena ili pamučna tkanina, flanel’). Razlika u značenju prouzročuje nesporazume i pogreške pri prevođenju ili usmenoj komunikaciji jer se pretpostavlja da izrazna jednakost/sličnost između leksičkih jedinica polaznoga i ciljnoga jezika podrazumijeva i sadržajnu jednakost/sličnost. Pritom dolazi do refleksnoga prepoznavanja i pogrešnoga zaključivanja o značenju leksema na osnovi iskustva polaznoga jezika pojedinoga sudionika komunikacijskoga čina.

Bewertung

Weitere Produkte aus dieser Kategorie Russisch
Finde uns auf Facebook