About us  |  Publishers  |  Authors  |  News  |  Contact  |  Create Account  |  RSS Hrvatski English Deutsch
HRVATSKA REVIJA (1928.-1945.) I HRVATSKI KULTURNI IDENTITET
Books
 

HRVATSKA REVIJA (1928.-1945.) I HRVATSKI KULTURNI IDENTITET

Article Number: 430717
Language: hrvatski
Published: 2018
Pages: 374
Binding: Meki uvez
Dimension: 24 cm
ISBN: 978-953-169-335-6
Country: Hrvatska
Regular Price: 156,00 kn
Internet Price: 148,20 kn
Save: 7,80 kn

Description HRVATSKA REVIJA 1928-1945. I HRVATSKI KULTURNI IDENTITET važan je prilog povijesti hrvatske filologije i hrvatskog novinarstva. Autorica istražuje, analizira i interpretira kulturne, društvene i političke prilike u Hrvatskoj u razdoblju od 1928. do 1943. kroz sadržaj časopisa Hrvatske revije u tom razdoblju. Riječ je o doprinosu poznavanju i vrednovanju važnoga segmenta hrvatske nacionalne baštine, u oblikovanju, promicanju te očuvanju hrvatskoga kulturnog i nacionalnog identiteta koji dosad nije bio primjereno znanstveno obrađen. Analitičkim postupkom i interpretacijom prikupljenih podataka autorica je temeljito obradila istraživanu temu s bibliotečnoga, bibliografskoga, kulturalnoga te povijesno-kroatističkoga aspekta. Prvi su put objašnjavane kontekstualne činjenice u orijentaciji časopisa: koncepcijski, časopis je bio orijentiran prema slavizmu, jugoistočno-srednje-zapadnom i mediteranskom kulturnom krugu, a težio je smještanju hrvatske kulture u širi europski kontekst.

Knjiga je izvorno znanstveno djelo napisano u skladu sa suvremenom kulturnoantropološkom, etnološkom, folklorističkom i književnom teorijom te se uklapa u recentna istraživanja identiteta i identifikacija. Inovativnim postupcima u teorijsko-metodološkoj domeni, korektnom terminologijom, širinom pristupa, zanimanjem za pisane izvore vezane uz kulturna, društvena i politička zbivanja doprinosi razumijevanju brojih mehanizama koji djeluju na procesnost društvenoga i kulturnoga razvoja, promjenjivost kulturnih modela, oblikovanje vlastitoga i tuđih života, razumijevanju povijesno-političkoga trenutka, identifikacisjkih procesa, različitih razina i dimenzija kao neraskidivom dijelu svakodnevnice.

Zbog svoje interdisciplinarnosti znanstvena je monografija namijenjena znanstvenicima i studentima: književnim povjesničarima, etnolozima, antropolozima, folkloristima te stručnjacima drugih područja (sociolozima, psiholozima, lingvistima i zainteresiranima za istraživanje kulture i identiteta).

Review

Other products from this category Anthropology & Ethnology
Find us on Facebook