About us  |  Publishers  |  Authors  |  News  |  Contact  |  Create Account  |  RSS Hrvatski English Deutsch
LJUDI, PROSTOR I MIJENE: susedgradsko i donjostubičko vlastelinstvo 1450.-1700.
Books
 

LJUDI, PROSTOR I MIJENE: susedgradsko i donjostubičko vlastelinstvo 1450.-1700.

Article Number: 432888
Language: hrvatski
Published: 2019
Pages: 311
Binding: Tvrdi uvez
Dimension: 28 cm
ISBN: 978-953-7967-63-5
Country: Hrvatska
Internet Price: 170,00 kn

Description U procesu prilagodbe suhoparnoga znanstvenog teksta interesima šire čitalačke publike nastojao sam, u mjeri u kojoj je to bilo moguće, zadržati unutarnju strukturu istraživanja provedenoga s ciljem izrade doktorata, čijemu sam planiranju i oblikovanju posvetio iznimnu pažnju. Sadržaj i ciljevi istraživanja, istraživačka pitanja i metodologija tražili su, naime, različite pristupe i alate, kao i zaseban prostor u strukturi doktorskoga rada, a on je pritom morao biti osmišljen kao čvrsto oblikovana, smislena cjelina: zbog toga je strukturiranje doktorskoga rada bilo gotovo podjednako zahtjevno kao i samo istraživanje. Struktura doktorskoga rada morala je, nadalje, pratiti metodološke i empirijske napore kako bi - što je šire moguće - zahvatila raznovrsne problematike: od kronološke deskripcije najvažnijih zbivanja te problemskih pitanja i zaključaka temeljenih na empirijskim, kvantitativnim istraživanjima, do kartografskih rješenja i vizualnih prikaza rekonstrukcije prostora. Široko je postavljanje problemskih pitanja i metodoloških rješenja bilo nužno i kako bi se moglo što bolje odgovoriti na problemska pitanja vezana uz dugotrajne povijesne procese i društvene strukture, pri čemu je iznimno važna bila i čvrsta teorijska potpora cjelokupnomu poduhvatu, pa je i taj dio istraživanja morao biti uvršten i prikladno opisan. U tom kontekstu bilo je vrlo važno da već i sama struktura monografije prenese čitatelju poruku o ciljevima istraživanja i načinu na koji je ono provedeno.

Review

Other products from this category Croatian History
Find us on Facebook