TROGODIŠNJI PROGRAM STABILIZACIJE I PROŠIRENJA POSLOVANJA
Books
 

Actuality

TROGODIŠNJI PROGRAM STABILIZACIJE I PROŠIRENJA POSLOVANJA

26 June 2017

TROGODIŠNJI PROGRAM STABILIZACIJE I PROŠIRENJA POSLOVANJA

Program stabilizacije i proširenja poslovanja čine dva projekta:

1. ''E-knjižara te digitalni marketing i društvene mreže – izazovi hrvatskoga knjižarstva i promidžbe hrvatske knjige''

2. ''Kako opstati na hrvatskoj knjižarskoj i nakladničkoj sceni''

Oba su projekta prijavljena za program poduzetništva u kulturi za 2017. godinu koji je raspisalo Ministarstvo kulture RH.

1. ''E-knjižara te digitalni marketing i društvene mreže – izazovi hrvatskoga knjižarstva i promidžbe hrvatske knjige''

Riječ je o projektu prilagodbe portala www.knjizara-dominovic.hr novim tehnologijama te unapređenju digitalnog marketinga i oglašavanja na društvenim mrežama. Radi se, dakle, o nabavi novih tehnologija (informatičke i multimedijalne opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti) te o promidžbenim aktivnostima povezanima s predstavljanjem hrvatskih knjiga na hrvatskome i stranome tržištu.

2. ''Kako opstati na hrvatskoj knjižarskoj i nakladničkoj sceni''

Osmisli smo također i aktivnosti koje se uklapaju u ciljeve programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini te koje bi mogle spasiti našu tvrtku te čak unaprijediti poslovanje. Smatramo da bi pozitivni učinci ove strategije mogli biti vidljivi već nakon godine dana te da bismo se nakon dvije godine stabilizirali i proširili poslovanje na europsko tržište. 

I mi smo, kao i brojni naši kolege, došli do samoga ruba, pogotovo nakon nedavne propasti velikoga knjižarskoga lanca. U ovim novim okolnostima moramo promijeniti način poslovanja stoga smo odlučili bolje pozicionirati vlastitu knjižaru na hrvatskome i stranome tržištu. Da bismo popularizirali vlastito prodajno mjesto potrebna su brojna događanja, aktivnosti i marketinške usluge, a da bismo došli do stranih kupaca nužno je sudjelovanje i posjeti specijaliziranim stranim kongresima i sajmovima.

Riječ je o sljedećim stavkama:

1. gostovanja na hrvatskim i međunarodnim sajmovima i kongresima

2. izrada promidžbenih materijala za hrvatsko i strano tržište

3. promoviranje događanja u Sveučilišnoj knjižari i antikvarijatu Dominović

4. najamnina i režije za Sveučilišnu knjižaru i antikvarijat Dominović

5. kupnja informatičke opreme za Sveučilišnu knjižaru i antikvarijat Dominović

Gostovanja na hrvatskim i međunarodnim sajmovima i kongresima

Planiramo posjetiti Frankurtski sajam knjiga, IFLA-in kongres u Wrocłavu i Beogradski sajam knjiga te izlagati na interliberu.

Događanja u Sveučilišnoj knjižari i antikvarijatu Dominović

Da bismo popularizirali našu knjižaru i doveli što više kupca, osmislili smo brojne aktivnosti. Osim studentske pupulacije koja ondje svakodnevno dolazi (knjižara je u prizemlju Nacionalne i sveučilišne knjižnice), želimo privući i stariju dobnu skupinu.

a) mali antikvarijat subotom

Svake prve subote u mjesecu u knjižari i ispred nje organizirat ćemo mali antikvarijat.

b) tjedno predstavljanje malih izdavača

U sklopu tjednog predstavljanja malih izdavača planirali smo promoviranje onih izdavača koji nisu naširoko poznati, a među kojima bi bile i razne hrvatske ustanove poput galerija, muzeja i sličnoga. Smatramo da takve publikacije nisu dovoljno dobro (ili uopće) predstavljene u hrvatskim knjižarama te da svakako zaslužuju pozornost čitatelja i kupaca. Uostalom, važan su dio naše ponude upravo i kvalitetne knjige o hrvatskoj kulturnoj baštini. 

c) predstavljanja novih knjiga

Do ovogodišnjeg Interlibera (a najkasnije u roku od godine dana) planiramo objaviti osam publikacija. Riječ je o knjigama:

 

1. Ivan Kukuljević-Sakcinski, Slovnik umjetnikah (1858., pretisak)

2. Branislav Radica, Novi Split : monografija grada Splita od 1918. do 1930. godine (pretisak)

3. Ivana Lončar, Josipa Mušura, Pilar Valero Fernández, Hrvatsko-španjolski rječnik

4. Luka Jelić, Frane Bulić. Simon Rutar, Vodja po Spljetu i Solinu : sa 25 tablica (pretisak)

5. Simeone Gliubich, Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia (pretisak)

6. Mirko Ćosić, Prijepor Crkve i komunizma

7. Ante Romac, Rječnik rimskog prava

8. Luka Jelić, Frane Bulić. Simon Rutar, Guida di Splalato e Salona : con 25 tavole (pretisak)

Usklađenost projekta s kriterijima Programa ''Poduzetništvo u kulturi za 2017. godinu''

Naši projektni prijedlozi potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo – promoviraju hrvatsku knjigu, književnost, autore i baštinu i na hrvatskome i na stranome tržištu. Tvrtka ulaže u nove tehnologije da bi se proširila na nova tržišta, prije svega na europsko, a zatim i na američko tržište. Pokušavamo privući više kupca te promovirati se među mlađom publikom koristeći društvene mreže. Zbog povećanja količine posla i širenja na nova tržišta sigurno bismo trebali i više radnika. Ako bismo se bolje predstavili na stranome tržištu, izvoz bi nam sigurno bio bolji i povećao bi se prihod od prodaje, što znači ostvarive neposredne rezultate (vidljive po završetku projekta) i dugoročne učinke.

Dugogodišnji smo distributer hrvatskih i stranih izdanja te se bavimo i izdavačkom djelatnošću. Osmišljavanje i provođenje projekata (bilo da je riječ o izdavaštvu ili knjižarstvu) dio je našega svakodnevnoga poslovanja. Imamo i višegodišnje iskustvo te stručno i obrazovano osoblje koje prati trendove u izdavaštvu, knjižarstvu i knjižničarstvu. Raspolažemo potrebnim vještinana, znanjima, stručnim i obrazovanim osobljem te koristimo opremu koja je prikladna za ostvarivanje projekta. Imamo dovoljne i stabilne izvore financiranja što se vidi iz priložene dokumentacije.

Projekt širenja na nova tržišta uvođenjem novih tehnologija dovest će do osjetno višega prihoda i bolje zarade stoga je financijski održiv. Budući da je riječ o populariziranju hrvatske knjige, sigurno je kulturno zanimljiv ciljanoj publici. Štoviše, namjeravamo hrvatsku knjigu i književnost približiti i mlađoj publici te promovirati hrvatsku znanstvenu literaturu u europskim knjižnicama i među znanstvenim krugovima.

Internetske knjižare, elektroničke publikacije, razna integrirajuća građa te već sad neizostavne društvene mreže važan su faktor i svjetskoga i hrvatskoga izdavaštva. Da bi naša knjižara mogla preživjeti u europskome nakladničko-digitalnom okruženju, nužno je inovativno preosmišljavanje. I na to smo spremni. Pažljivo smo isplanirali aktivnosti povezane s ostvarivanjem projekta te osmisli kalendar aktivnosti.