Filters
0 0
0 0
Homepage Items Books Humanities & Social Sciences Language & Linguistics ISTRORUMUNJSKE ETIMOLOGIJE (Knjiga 5: dendronimi)

ISTRORUMUNJSKE ETIMOLOGIJE (Knjiga 5: dendronimi)

Password: 305936
(0)Leave a review
Published: 2011
Country: Croatia
Language: Croatian
Binding: Paperback
Number of pages: 237
Dimensions: 21 cm
ISBN: 978-953-96986-6-7
Price
$ 150,00

As a Club member you save $ 4,50.

Price includes VAT. For the European Union from 01.07.2021 the price of the product and postage may vary according to the tax rate for the country of delivery.

Do you want to save up to $ 4,50 on this order and become a member of the Dominović Club?

Available now

Payment Methods

Cash on Delivery, Credit Card (Immediate Payment or Installments), Online banking

About the Book
Peta knjiga istroromunskih etimologij obravnava dendronime (poimenovanje drevja in grmovja). Najobsežnejši del gradiva smo zbrali v osemdesetih letih prejšnjega stoletja med delom na IrLA, vendar je precejšnji del tudi naknadno dopoljnjen z rezultati tekocih terenskih raziskav in telefonskih preverjanj med pisanjem te knjige. Gradivo je rezultat odgovorov na 128 vprašanj (pojmov), kar je dalo bistveno vecje število oblik (okoli 1100), ki se med seboj bolj ali manj razlikujejo. Vsak izraz primerjamo z gradivi iz vseh istroromunskih glosarjev, besednjakov in slovarjev, ki so nam na voljo. Do etimoloških rešitev pridemo s primerjanjem istroromunskih oblik s podobnimi v sosednjih cakavskih in slovenskih istrskih govorih, pa tudi v cakavskih idiomih na otoku Krku in v Dalmaciji (le-ti so pomembni za etimologijo mnogih ir. terminov, zaradi migracij Istroromunov), oziroma z besedami iz ostalih treh romunskih dialektov, ce gre za domace besede. Zbrane izraze primerjamo tudi z beneškimi (predvsem istrobeneškimi), ker so mnogi cakavizmi v istroromunšcini beneškega porekla, medtem ko je neposrednih beneških izposojenk zelo malo. Gradivo iz cakavskih, slovenskih in beneških istrskih govorov, ki ga v knjigi navajamo, smo ali izpisali iz virov ali pa zbrali sami. Razen o besedah, ki sodijo k predmetu knjige, se na povsem enak nacin obravnavajo tudi istroromunske besede, ki so z njimi v kakršnikoli zvezi. Pri dendronimih in besedah, ki so v zvezi z njimi, prevladujejo besede prevzete iz cakavskih govorov. Precej istroromunskih cakavizmov je (istro)beneškega izvora - menimo, da v obdelanem gradivu ni neposrednih izposojenk iz (istro)benešcine. Za nekaj cakavizmov mislimo, da segajo v predbeneške jezikovne plasti (npr. blåv). Domacih izrazov je okoli dvajset - nekateri so enaki cakavskim oblikam (npr. gušt), zato ne moremo biti popolnoma gotovi, ali gre enostavno za izposojo iz cakvšcine ali pa za prilagoditev že obstojecih domacih besed. Slovenskih izposojenk skoraj da ni (mogoce cešpa).
Comments
Ocjena proizvoda
No comments yet. Be the first one to comment.
Comment

Rate this article

Your e-mail will only be used for the purpose of responding to your comment.
Frequently asked questions
How long will it take for my order to be shipped?

Your order will be shipped within 5 business days. If certain products are not readily available, you will be informed about it during the shopping process. More information about delivery can be found here.

Do you deliver outside Croatia?

Yes, we deliver worldwide. If you want to find out more about delivery costs for specific countries click here.

How much does delivery cost?

In Croatia and Slovenia delivery costs 25 kn. For orders over 300 kn, delivery is free. For more information about delivery costs in Croatia, as well as other countries, check our Delivery Price List.

Can I pick up my order on the same day I placed it?

We always notify our customers when their books are ready to be picked up, so you will have to wait for the notification that will be sent to your e-mail address or to the phone number you left as your contact in the order.

I seem to be unable to find my way around the webshop. Is there another way to place an order?

If you’re having problems with your web order, you can always contact us via mail or phone. You can also place an order by phone or mail, but then you have to give us the following information: your name and surname, delivery address, your e-mail and phone number.

Loyalty Club

A special treatment awaits the true book lovers who join our Dominović Loyalty Club.

Our Club members have various discounts and we remember all their orders.

Learn more

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get a 10% discount off your first purchase.

Zatvori

We value your privacy and personal data. We have updated our Privacy Policy in compliance with the latest General Data Protection Regulation.
To ensure that we give you the best experience on our website, we sometimes store small text files on your devices which are also known as cookies. 
You can read more about our Privacy Policy here.
You can read more about our Cookie Policy here.
You can manage and/or update or delete your cookie settings during every visit on our website. You can read more in our Cookie Policy.

Google Maps
Facebook Messenger (like page)
Instagram
Sendgrid

Google Analytics