Filters
0 0
0 0
Homepage Items Books Literature Literary Criticism JEDNA PRIČA - DVA PRIPOVJEDAČA: slikovnica kao pripovijed

JEDNA PRIČA - DVA PRIPOVJEDAČA: slikovnica kao pripovijed

Password: 237355
(0)Leave a review
Published: 2015
Country: Croatia
Language: Croatian
Binding: Hardcover
Number of pages: 447
Dimensions: 24,5 cm
ISBN: 978-953-8012-04-4
Price
$ 360,00

As a Club member you save $ 10,80.

Price includes VAT. For the European Union from 01.07.2021 the price of the product and postage may vary according to the tax rate for the country of delivery.

Do you want to save up to $ 10,80 on this order and become a member of the Dominović Club?

Available within 1-7 days

Payment Methods

Cash on Delivery, Credit Card (Immediate Payment or Installments), Online banking

About the Book
Pripovjedna slikovnica prepoznaje se po očitim obilježjima: namijenjena je djeci, oslikana je, tanka i lako se čita. Često se o slikovnici razmišlja na razini »knjige za djecu«, a ne kao o umjetničkom (književnom i likovnom) djelu. Koja su obilježja slikovnice kao pripovijedi i kako teorijski opisati obilježja ove specifične književne vrste? Služeći se semiotičkom metodologijom, Smiljana Narančić Kovač istražila je semantičku strukturu i pripovjedne perspektive slikovnice te analizirala način na koji slikovnica posreduje priču drukčije od ostalih vrsta pripovijedi. U svojoj se studiji usredotočuje na pripovjednu slikovnicu: uspostavlja njezin teorijski model te uz njezinu semantičku strukturu analizira i narativnu komunikaciju, s posebnim naglaskom na narativne perspektive u suvremenim slikovnicama. Ishodišna je ideja da se u slikovnici jedna priča posreduje dvama zasebnim diskursima - jezičnim (verbalnim) i slikovnim (vizualnim). Pripovjedač je sastavnica oblika diskursa (izraza) svake pripovijedi, tj. pripovjedna konstanta, te u slikovnici svakomu diskursu pripada zaseban pripovjedač. Po tome se slikovnica razlikuje od drugih srodnih vrsta pripovijedi. Analizom svojstava građe dvaju diskursa autorica otkriva strategije kojima se uspostavljaju pripovjedna svojstva i posreduju pripovjedne informacije. Osobito je slikovni diskurs mnogostruk, višeglasan te izrazito interaktivan i zahtjevan u odnosu prema čitatelju. Nadalje, diskursi uzajamno razmjenjuju svojstva i utoliko su intermedijalni. U suvremenoj je slikovnici čest dvojni diskurs, u kojem se jezični i slikovni diskursi isprepliću, ali nikada ne dolazi do njihova potpunoga stapanja u jedinstveni diskurs, pa i pripovjedači ostaju zasebni. Razmatrajući kombinacije pripovjednih situacija jezičnoga i slikovnoga pripovijedanja, polazeći pritom od tablice pripovjednih mogućnosti Gérarda Genettea i od njegovih određenja pripovjednih obilježja konstitutivnih za pripovjedača (uključujući i pripovjedno gledište, tj. fokalizaciju), autorica utvrđuje da pripovjedači u slikovnici u svoje pripovijedanje uključuju sve tipove fokalizacije (nultu, unutrašnju i vanjsku), kao i njihove kombinacije. Višestrukim glasovima pripovjedača pridružuju se različite pripovjedne perspektive, koje pripovjedači uključuju u posredovanje priče zasebnim, medijski uvjetovanim modusima, te je slikovnica u cjelini s jedne strane višeglasna, a s druge strane i višemodalna pripovijed. Pripovjedna je komunikacija u slikovnici, koja se opisuje prema Chatmanovu modelu pripovjedne transmisije, višestruka. Dvama diskursima pripadaju dva para pripovjedača i adresata, pripovjedači priču posreduju dijaloški, a u dijalog se aktivno mora uključiti i čitatelj. Slikovnica je, dakle, interaktivna, ergodična, dinamična pripovijed, otvorena prema čitatelju, koji ulazi u dijaloški odnos s njenim pripovjedačima i zajedno s njima, u razgovoru, otkriva različite interpretativne mogućnosti koje su ponuđene upravo osobinama same slikovnice kao pripovijedi dvostrukoga ili dvojnoga diskursa. Stoga je temeljno načelo pripovjedne slikovnice dijalogičnost.
Comments
Ocjena proizvoda
No comments yet. Be the first one to comment.
Comment

Rate this article

Your e-mail will only be used for the purpose of responding to your comment.
Frequently asked questions
How long will it take for my order to be shipped?

Your order will be shipped within 5 business days. If certain products are not readily available, you will be informed about it during the shopping process. More information about delivery can be found here.

Do you deliver outside Croatia?

Yes, we deliver worldwide. If you want to find out more about delivery costs for specific countries click here.

How much does delivery cost?

In Croatia and Slovenia delivery costs 25 kn. For orders over 300 kn, delivery is free. For more information about delivery costs in Croatia, as well as other countries, check our Delivery Price List.

Can I pick up my order on the same day I placed it?

We always notify our customers when their books are ready to be picked up, so you will have to wait for the notification that will be sent to your e-mail address or to the phone number you left as your contact in the order.

I seem to be unable to find my way around the webshop. Is there another way to place an order?

If you’re having problems with your web order, you can always contact us via mail or phone. You can also place an order by phone or mail, but then you have to give us the following information: your name and surname, delivery address, your e-mail and phone number.

Loyalty Club

A special treatment awaits the true book lovers who join our Dominović Loyalty Club.

Our Club members have various discounts and we remember all their orders.

Learn more

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get a 10% discount off your first purchase.

Zatvori

We value your privacy and personal data. We have updated our Privacy Policy in compliance with the latest General Data Protection Regulation.
To ensure that we give you the best experience on our website, we sometimes store small text files on your devices which are also known as cookies. 
You can read more about our Privacy Policy here.
You can read more about our Cookie Policy here.
You can manage and/or update or delete your cookie settings during every visit on our website. You can read more in our Cookie Policy.

Google Maps
Facebook Messenger (like page)
Instagram
Sendgrid

Google Analytics