Filtering
hr en de
0 0
0 0
Homepage Items Books Law NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015.

NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015.

Code: 427468
(0)Leave a review
Published: 2015
Country: Croatia
Language: Croatian
Binding: Paperback
Number of pages: 198
Dimensions: 24 cm
ISBN: 978-953-7812-92-8
Price
$ 33,42

As a Club member you save $ 1,00.

Price includes VAT. For the European Union from 01.07.2021 the price of the product and postage may vary according to the tax rate for the country of delivery.

Do you want to save up to $ 1,00 on this order and become a member of the Dominović Club?

Available within 1-7 days
About the Book
PREDGOVOR Materija zemljišnoknjižnog prava regulirana je brojnim propisima. Ipak se može istaknuti da su Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 50/13) i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) temeljni propisi od kojih polazimo u raspravi o ovoj materiji. U novoj zakonodavnoj aktivnosti izmijenjeni su brojni meritorni propisi koji se odnose na ovo područje. Stoga se i naše teme u ovom priručniku odnose na primjenu tih novih propisa u praksi. Tako se prvi rad odnosi na primjenu Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (Nar. nov., br. 51/15) i upisima u zemljišnu knjigu. Naime, komasacija poljoprivrednog zemljišta, u pravilu, provodi se u svrhu okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, a s ciljem njihova ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje. No, u postupku komasacije, između ostaloga, sređuju se stvarnopravni i drugi odnosi na zemljištu, pa odluke tijela u postupku komasacije poljoprivrednog zemljišta ima izravnan utjecaj na upise u zemljišnoj knjizi. Drugi rad odnosi se na iskustva dvostrukih evidencija i obnove zemljišne knjige. U tom se radu prikazuje postupak usklađenja zemljišnoknjižnog stanja sa stanjem u katastru, odnosno sa stvarnim stanjem kroz postupak obnove zemljišnih knjiga uz poseban osvrt na ostvarenje pravne zaštite stranaka u postupcima obnove, kroz institute ispravnog postupka, pojedinačnog ispravnog postupka te tužbe za ispravak. Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem tema je trećeg rada. To raspolaganje provodi se sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 39/13, 56/14 - v. Naputak za primjenu odredbe čl. 74. st. 1. Zakona i 48/15). U radu se daje osvrt i na oblike raspolaganja do Zakona iz 2013. godine koji je propisivao drukčiji oblik i način raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, kao i novine propisane izmjenama i dopunama Zakona iz 2015. godine. Provedba prijavnog lista povodom upisa cesta u zemljišne knjige tema je kojom se bavimo u četvrtom radu. Kako je jedan od osnovnih uvjeta za povlačenje sredstava iz EU fondova za infrastrukturne objekte u Republici Hrvatskoj i uvjet da je uređeno zemljišnoknjižno stanje, tako se u ovom radu autorica bavi upisom cesta izgrađenih do stupanja na snagu Zakona o cestama (Nar. nov., br. 84/11) te pojašnjava pravni put provedbe prijavnog lista, odnosno postupak upisa cesta u zemljišne knjige. U petom radu autorice se bave ustavnosudskom zaštitom u apstraktnoj i pojedinačnoj kontroli u odnosu na zemljišne knjige. U radu se ukazuje na brojna rješenja i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske donesenih u apstraktnoj i pojedinačnoj ustavnosudskoj kontroli, kao i na praksu Europskog suda za ljudska prava u ovoj materiji. Prilog knjizi su tekstovi novih propisa: Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (Nar. nov., br. 51/15) i Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14) za lakše služenje u ovom složenom pravnom području.
Comments
Ocjena proizvoda
No comments yet. Be the first one to comment.
Comment

Rate the article

Rate the product

Your e-mail will only be used for the purpose of responding to your comment.
FAQ
How long will it take for my order to be shipped?

Your order will be shipped within 5 business days. If certain products are not readily available, you will be informed about it during the shopping process. More information about delivery can be found here.

Do you deliver outside Croatia?

Yes, we deliver worldwide. If you want to find out more about delivery costs for specific countries click here.

How much does delivery cost?

In Croatia and Slovenia delivery costs 4 € | 30,14 kn. For orders over 55 € | 414,30 kn, delivery is free. For more information about delivery costs in Croatia, as well as other countries, check our Delivery Price List.

Can I pick up my order on the same day I placed it?

We always notify our customers when their books are ready to be picked up, so you will have to wait for the notification that will be sent to your e-mail address or to the phone number you left as your contact in the order.

I seem to be unable to find my way around the webshop. Is there another way to place an order?

If you’re having problems with your web order, you can always contact us via mail or phone. You can also place an order by phone or mail, but then you have to give us the following information: your name and surname, delivery address, your e-mail and phone number.

Loyalty Club

A special treatment awaits the true book lovers who join our Dominović Loyalty Club.

Our Club members have various discounts and we remember all their orders.

Learn more

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get a 10% discount off your first purchase.

Zatvori

We value your privacy and personal data. We have updated our Privacy Policy in compliance with the latest General Data Protection Regulation.
To ensure that we give you the best experience on our website, we sometimes store small text files on your devices which are also known as cookies. 
You can read more about our Privacy Policy here.
You can read more about our Cookie Policy here.
You can manage and/or update or delete your cookie settings during every visit on our website. You can read more in our Cookie Policy.

Google Maps
Facebook Messenger (like page)
Instagram
Sendgrid

Google Analytics