Ova pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako  DOMINOVIĆ d.o.o., Trnjanska cesta 54A, 10 000 Zagreb, OIB: 39753545974, prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su DOMINOVIĆ d.o.o. dostupni korištenjem web stranice https://www.knjizara-dominovic.hr/.   

DOMINOVIĆ d.o.o. je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovo pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, DOMINOVIĆ d.o.o.  je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

DOMINOVIĆ d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice https://www.knjizara-dominovic.hr/ zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

DOMINOVIĆ d.o.o.

Trnjanska cesta 54A

10 000 ZAGREB

OIB: 39753545974

 

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na:  [email protected]

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

DOMINOVIĆ d.o.o. osobne podatke prikuplja u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva. Iz tih razloga, DOMINOVIĆ d.o.o. ima sveobuhvatan program privatnosti osmišljen za poštivanje i zaštitu prava na privatnost podataka, analize i provedbe projekta, marketinga te drugih vrsta tehničke podrške.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti DOMINOVIĆ d.o.o.  i/ili naši pouzdani partneri. 

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici https://www.knjizara-dominovic.hr/ kao što je istraživanje usluga koje pruža DOMINOVIĆ d.o.o., i/ili kada nam želite poslati upit, DOMINOVIĆ d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke. 

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

DOMINOVIĆ d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga putem web stranice https://www.knjizara-dominovic.hr/, unaprijedio rad web stranice https://www.knjizara-dominovic.hr/, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga te poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici https://www.knjizara-dominovic.hr/, DOMINOVIĆ d.o.o. prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: ime, prezime, adresu e-pošte ili drugi kontakt, preferenciju vezanu uz jezične postavke, te IP adresu.

Uz navedene osobne podatke koje obrađujemo prilikom posjeta internetskoj stranici, u nastavku vam detaljno navodimo i druge vrste osobnih podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših redovnih obveza vezanih uz registrirane djelatnosti DOMINOVIĆ d.o.o.:

o    DOMINOVIĆ d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke od svojih zaposlenika i drugih suradnika u svrhu izvršenja ugovora o radu koji su potpisani sa zaposlenicima i ugovorima o savjetovanju i/ili ugovorima o djelu koji su potpisani sa suradnicima, a koji se odnose na kadrovske, administrativne ili druge poslovne / ugovorne poslovne svrhe. U potonjem slučaju prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol; bračni status, državljanstvo, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj; zvanje, zanimanje, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo; podatke o broju računa (IBAN), fotografiju te potpis.

o    Od dobavljača i drugih klijenata prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi; kontakt podatke osobne koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza; akademske i profesionalne kvalifikacije odgovornih osoba u pravnoj osobi te potpis odgovorne osobe.

o    Od kandidata za posao, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja, podaci koje DOMINOVIĆ d.o.o. prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, kontakt podatke (adresa elektroničke pošte, broj telefona, broj mobitela), fotografiju, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje stavlja pred njega/nju.

Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što je informatička podrška te druga društva koja su povezana s DOMINOVIĆ d.o.o., javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu s propisima koji obvezuju DOMINOVIĆ d.o.o., a o čemu DOMINOVIĆ d.o.o. vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

Kakva prava na privatnost imate?

DOMINOVIĆ d.o.o. poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati DOMINOVIĆ d.o.o. slanjem elektroničke pošte na: [email protected] 

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od DOMINOVIĆ d.o.o. zatražiti sljedeće: 

 

 

 

da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

 

 

 

DOMINOVIĆ d.o.o. možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

 

 

 

zatražiti ispravak pogrešnih podataka

 

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

 

 

zatražiti brisanje osobnih podataka

 

Možete tražiti od DOMINOVIĆ d.o.o. da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, DOMINOVIĆ d.o.o. bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 

 

Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

 

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 

podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

 

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju DOMINOVIĆ d.o.o. smatra legitimnom.

 

 

zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

 

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od DOMINOVIĆ d.o.o. prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

 

 

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila o privatnosti. 

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).  

DOMINOVIĆ d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što DOMINOVIĆ d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. DOMINOVIĆ d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje DOMINOVIĆ d.o.o. na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. DOMINOVIĆ d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Razmjenjuje li DOMINOVIĆ d.o.o. podatke s trećim osobama? 

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima. 

DOMINOVIĆ d.o.o. surađuje s drugim kompanijama. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

DOMINOVIĆ d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka može prenijeti osobne podatke izvan EU ako su potrebni za izvršenje ugovora između DOMINOVIĆ d.o.o. i izvršitelja obrade i/ili drugog voditelja obrade ili za ispunjavanje zakonskih obveza. U potonjem slučaju DOMINOVIĆ d.o.o. vrši prijenos osobnih podataka samo zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite i to putem modela ugovora koji sadržavaju obvezujuće odredbe ili putem obvezujućih korporativnih pravila; ili u skladu s odobrenim mehanizmom certifikacije i/ili zaštitnim okvirom privatnosti prilikom prijenosa osobnih podataka iz Europske unije i Švicarske u Sjedinjene Države.

Uz sve navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime DOMINOVIĆ d.o.o., na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja i druge usluge u i izvan DOMINOVIĆ d.o.o.. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također , obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Koliko dugo će DOMINOVIĆ d.o.o. zadržati vaše osobne podatke?

DOMINOVIĆ d.o.o. neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice, direktni marketing i sigurnosnih razloga.  

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, DOMINOVIĆ d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

 

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje DOMINOVIĆ d.o.o. prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://www.knjizara-dominovic.hr/ , imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. 

DOMINOVIĆ d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

DOMINOVIĆ d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što  je Facebook. DOMINOVIĆ d.o.o. odnosno odgovorne osobe imenovane od strane DOMINOVIĆ d.o.o. imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, DOMINOVIĆ d.o.o. ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

DOMINOVIĆ d.o.o. koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na: 

 

 

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

 

 

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a,  ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte: 

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske. 

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

DOMINOVIĆ d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.