Knjige
 

ČOVJEK I OKOLIŠ

Šifra proizvoda: 417446
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2009
Broj stranica: 303
Uvez: Meki uvez
Format: 24 cm
ISBN: 978-953-6970-89-6
Izdavač: KIGEN
Država: Hrvatska
Internet cijena: 208,95 kn

Opis Polazeći od spoznaje nastanka Zemlje i života na njoj, kao i održanja razvoja flore i faune do današnjih dana, za pisanje ove knjige trebao sam pregledati i pročitati veoma velik broj knjiga, časopisa i referata. Održanje i razvoj flore i faune uvjetovani su korištenjem energije i postojanjem atmosfere.
Ta uska povezanost, isprepletenost utjecaja između okoliša i pridobivanja, pretvorbe i korištenja energije, opisana je u ovoj knjizi. Kod pisanja ove knjige suočio sam se s interdisciplinarnošću znanosti, koju je, u granicama mogućnosti i saznanja, bilo potrebno uvažiti: od filozofije života, preko društvenih kretanja i stremljenja, do praktičnih tehničko-tehnoloških rješenja.
Svako se društvo, bilo da je li riječ o društvu po etničkoj ili prostornoj pripadnosti, želi razvijati i živjeti višim (boljim) standardom. Ta želja može biti opravdana samo do one granice do koje ne postaje sama sebi protivnoj. Naime, svaki razvoj i svako povećanje standarda traži i troši više energije i stvara sve više različitog otpada, a veća potrošnja energije i veće količine otpada na različite načine zagađuju okoliš. To zagađenje može biti i fatalno za razvoj društva ako se ne uvaže neophodni (dovoljni) zahtjevi očuvanja okoliša.
Poznata je uloga kisika i ozona za život i klimu na zemlji. Pridobivanjem, pretvorbama i korištenjem (u industriji, u transportu, u širokoj potrošnji i poljoprivredi) energije troši se kisik i stvaraju se zagađivači okoliša (ugljikov monoksid i dioksid, sumporov dioksid, dušikovi oksidi i dr.), koji remete ravnotežu u okolišu (povećana potrošnja kisika, utjecaj na debljinu sloja ozona, kisele kiše, radioaktivnost itd.). U knjizi su, ovisno o razvoju, prikazana moguća zagađenja zraka, vode, tla, stvaranja buke i vibracija, te mijenjanje izgleda okoliša.

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije ekologija
Potražite nas na Facebook-u